FLX.SR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FLX.SR - Konstrukční systém rodinného domu

Na základě ovlivnění dispozice domu nosným systémem se dle Tab. FLX.SR.1 přidělí kredity.

Tab. FLX.SR.1: Hodnocení nosného systému a ovlivnění dispozic

Řešení konstrukčního systému a dispozice

Kredity KFLX.SR

Uvnitř dispozice nejsou navrženy nosné stěny mající délku větší než 1,5 metru.

+3

Ve vnitřní dispozici se nevyskytují nosné sloupy.

+2

V hodnocení se uvažují svislé nosné konstrukce tvořící podporu stropu či střech. Nosné konstrukce staticky náležící ke schodištím se při hodnocení neuvažují.