FLX.TZ (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FLX.TZ - Návrh systémů TZB

Dle Tab. FLX.TZ.1 se hodnotí pouze budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2. Pro budovy s celkovou podlahovou plochou menší než 1 000 m2 včetně není tento modul relevantní a z důvodu stejných kriteriálních mezí se pro takové budovy uvažuje KFLX.TZ = 5.

Systémy TZB se myslí veškeré trasy vzduchotechniky, teplé a studené vody, topení, elektroinstalace, kanalizace, plynovodu, EZS apod. Cílem je návrh systémů TZB, který umožní zónování provozu a flexibilitu využití jednotlivých provozních částí. Například, aby odstávka systému TZB ovlivnila co nejmenší plochu objektu.

Tab. FLX.TZ.1: Hodnocení návrhu systémů TZB

Návrh systémů TZB

Kredity KFLX.TZ

Není možná změna části systému TZB na ploše menší než 50 % celkové užitné plochy bez ovlivnění provozu zbytku budovy

0

Systémy TZB instalované v budově jsou navrženy tak, že umožňují změnu nejmenší části odpovídající 20 % celkové užitné plochy bez ovlivnění provozu zbytku budovy

3

Systémy TZB instalované v budově jsou navrženy tak, že umožňují změnu nejmenší části odpovídající 5 % celkové užitné plochy bez ovlivnění provozu zbytku budovy

5

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.