FMG.FM (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FMG.FM - Facility Management

Přítomnost facility managera během projektové fáze bude doložena smlouvou mezi facility managerem a investorem, či jiným pověřeným subjektem (generální projektant či generální dodavatel). Příslušná smlouva musí být při certifikaci doložena. Připouští se i jiný vztah facility managera – podmínkou je však to, že vztah má jasně prokázat přítomnost a vliv na projekt budovy.

Kreditové ohodnocení se provede pomocí následující tabulky Tab. FMG.FM.1.

Tab. FMG.FM.1 Požadavky na facility management

Požadavky na facility management

Kredity KFMG.FM

Odborník z oblasti facility managementu byl přítomen během vyhotovení projektové dokumentace objektu.

+6

Pro budovu byl vyhotoven stavební pasport.

+2

Pro budovu byl vyhotoven technologický pasport.

+2

Vytvoření platformy pro komunikaci mezi uživateli vzájemně a uživateli a zástupci facility managementu dané budovy.

+2