FMG.MR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FMG.MR - Systémy měření a regulace

Požadavky na systém měření a regulace (MaR) se vztahují výhradně na společné prostory v objektu a prostory, které nejsou v individuální správě samostatných subjektů (nájemníků nebo vlastníků dílčích částí objektu; zejména z hlediska dodávky energií atp.). Pro ohodnocení systému MaR musí být splněn předpoklad, že je systém transparentně rozdělený po jednotlivých funkčních okruzích. Těmi mohou být například: jednotlivé vzduchotechnické jednotky, jednotlivé chladící systémy, jednotlivé zdroje tepla, osvětlení společných prostor budovy, osvětlení exteriéru budovy, zázemí správy budovy, místnosti se servery, apod.. Kreditové ohodnocení se provede pomocí tabulky Tab. FMG.MR.1.

Tab. FMG.MR.1 Systémy měření a regulace (MaR)

Požadavek na systémy měření a regulace (MaR)

Kredity KFMG.MR

Návrh systémů měření a regulace není součástí projektové dokumentace.

0

Systém měření a regulace je navržen pro části objektu zvlášť.

5

V budově je navržen systém měření a regulace prostor s centrálním ovládáním a centrálním úložištěm dat, který je schopen komunikace s dílčími systémy ve všech částech objektu.

10

Při řádném zdůvodnění lze využít mezilehlé hodnoty.