INT.FM (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul INT.FM - Koncentrace TVOC a formaldehydu

Pro ohodnocení kritéria je třeba prověřit skutečnou koncentraci TVOC (soubor těkavých látek bez formaldehydu) a formaldehydu ve vnitřním vzduchu. Měření bude provedeno kalibrovanými čidly s deklarovanou nejistotou měření a dle standardních operačních postupů na odběr a analýzu škodlivých látek ve vnitřním prostředí.

Pro měření se vyberou alespoň 3 rozhodující pobytové místnosti, tj. ty s nejnižší intenzitou výměny vzduchu a předpokládanou vysokou koncentrací TVOC a formaldehydu. Stanovení rozhodujících místností doporučujeme projednat s odbornou firmou na měření. Při měření je třeba zachovávat standardní větrací režim. Vyhodnocuje se období celého běžného pracovního dne, tj. měření probíhá po celou dobu, kdy jsou ve sledovaných místnostech přítomni lidé.

Výsledné kredity KINT.FM se stanoví na základě maximální střední hodnoty hodinových koncentrací TVOC a formaldehydu změřených v jednotlivých učebnách. Pokud koncentrace TVOC a formaldehydu nejsou měřeny, uděluje se 0 kreditů.

Tab. INT.FM.1: Hodnocení na základě měření koncentrace TVOC a formaldehydu ve vnitřním vzduchu

Koncentrace TVOC a formaldehydu

Kredity KINT.FM

TVOC [μq/m3]

Formaldehyd [μg/m3]

≥ 3000

≥ 60

0

   2000

 

< 60

 

4

   1000

8

≤ 500

10

Pro hodnocení se použije méně příznivý výsledek z obou kategorií. Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.