INT.HG (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul INT.HG - Větrání hygienického zázemí

Hygienická zázemí i kuchyně je třeba větrat odlišně od obytných prostor, protože zde dochází k nárazovému vzrůstu zejména vlhkosti a pachů, které je třeba rychle odvést pryč. Je třeba zajistit také adekvátní úhradu odebraného vzduchu – tento parametr musí být řádně podložen dokumentací, jinak KINT.HG = 0.

Tab. INT.HG.1: Hodnocení intenzity nárazového větrání hygienického zázemí

Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) [m3/h]

Kredity KINT.HG

Kuchyně

Koupelna

WC

Koupelna s WC

nepodloženo

0

100

50

25

70

3

120

70

30

100

6

150

90

50

140

8

170

110

50

160

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Pozn.: Kredity KINT.HG se v případě odlišného způsobu větrání přidělují jako aritmetický průměr z dílčích kreditů KINT.HG.