INT.KO (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul INT.KO - Kouření

Kouření škodí zdraví a není SBToolem preferováno v budovách ani v jejich okolí. Výsledkem z tohoto modulu jsou v celkovém hodnocení násobeny ostatní moduly. Tento modul není bonifikací, ale při nedodržení požadavků může snižovat výsledné hodnocení.

Podmínky pro interiér:

Připouští se možnost kouření v případě existence míst pro to přímo určených. Plocha těchto míst nesmí přesáhnout 10 % celkové vnitřní podlahové plochy budovy. Výměna vzduchu v kuřáckých místnostech musí být vyšší minimálně o 10 m3/h/os než u nekuřáckých prostorů. Kuřácké prostory v interiérech musí být vybaveny vzduchotěsnými dveřmi a automatickým zavíráním dveří (např. brano).

Podmínky pro exteriér:

Kouření nesmí být povoleno venku do vzdálenosti 8 m od otevíratelných oken a případného zařízení pro nasávání čerstvého vzduchu do budovy. Taktéž není povoleno kouřit u hlavních vstupů a přístupových cest k nim, a to v odstupech 10 metrů.

Tab. INT.KO.1: Hodnocení možnosti kouření a splnění podmínek na vyhrazená místa

Možnosti kouření a splnění podmínek

Kredity KINT.KO

Kouření je povoleno v interiéru i exteriéru a nejsou splněny podmínky kuřáckých míst popsané výše.

0,4

Kouření je povoleno v interiéru i exteriéru a pouze v exteriéru jsou splněny podmínky kuřáckých míst popsané výše.

0,6

Kouření je povoleno v interiéru i exteriéru a jsou splněny podmínky kuřáckých míst popsané výše.

0,8

Kouření je povolenou pouze v exteriéru a splňuje požadavky.

1