INT.KV (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul INT.KV - Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu

Pro ohodnocení modulu je třeba prověřit skutečnou koncentraci CO2 ve vnitřním vzduchu během reálného provozu. Je to možné 2 způsoby:

  • Pokud jsou instalována čidla, pak lze měření nahradit odečtem a vyhodnocením naměřených hodnot z pěti pracovních dnů.
  • V opačném případě měření provede odborná a kompetentní osoba. Měření CO2 by mělo být započato před příchodem první osoby a probíhat by mělo během celého typického dne.

V případě, že budova není stabilně vybavena systémem kontinuálního měření CO2 (bod 2), které by umožnilo uživateli ověřovat kvalitu vzduchu průběžně, kredity KINT.KV se snižují na polovinu.

Pro měření se vyberou 3 rozhodující místnosti, tj. takové, v nichž při aktuálním obsazení připadá na uživatele nejmenší podlahová plocha (objem). Při měření je třeba zachovávat standardní větrací režim. Měření bude provedeno v zimním období.

Výsledné kredity KINT.KV se stanoví na základě maximální naměřené koncentrace CO2 v jednotlivých místnostech.

Tab. INT.KV.1: Hodnocení na základě měření koncentrace CO2 ve vnitřním

Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu

Kredity KINT.KV

měření koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu nebylo provedeno

0

limit 1500 ppm překročen ve 2 nebo 3 místnostech

1

limit 1500 ppm překročen v 1 místnosti, v ostatních místnostech < 1500 ppm

2

< 1500 ppm ve všech měřených místnostech

4

< 1200 ppm ve všech měřených místnostech

6

< 1000 ve 2 místnostech, ve třetí místnosti < 1200 ppm

8

< 1000 ppm ve všech místnostech

10