INT.MV (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul INT.MV - Množství venkovního vzduchu

K ochraně zdraví musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu. Množství vyměňovaného vzduchu  se určuje dle počtu osob v daném prostoru. Posuzují se pobytové místnosti a místnosti pro delší pobyt osob (např. zasedací nebo konferenční místnosti).

Pro každou vybranou místnost se dle Tab. INT.MV.1 porovná požadovaný průtok větracího vzduchu, a to dle počtu osob v daném prostoru. Pokud jsou místnosti řešeny typově a se stejnými požadavky, pak lze hodnotit jen reprezentativní místnost a výsledky vztáhnout na ostatní. Pokud je kreditové ohodnocení různých místností odlišné, celkové vyhodnocení modulu INT.MV se vypočítá váženým průměrem přes plochy místností.

Tab. INT.MV.1: Hodnocení množství venkovního vzduchu na osobu

Množství venkovního vzduchu na osobu [m3/h]

Kredity KINT.MV

nebylo podloženo, nebo ≤ 20

0

25

4

30

6

40

8

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.