KOM.RA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KOM.RA - Relaxační plochy v administrativní budově

Hodnocení vnitřních relaxačních ploch v administrativní budově posuzuje šíři nabídky relaxačních ploch, ať už privátních nebo společných pro pracovníky v budově. Za každou takovouto relaxační plochu je bodové hodnocení. Nejedná se však o úložné prostory nebo plochy patřící do veřejného prostranství. Do této části také nespadají prostory, pro které je plánováno komerční využití či jiná forma pronájmu s nebytovým účelem.

Mezi hodnocené prostory se řadí např. bazén, sauna, posilovna nebo prostor pro jinou fyzickou aktivitu, střešní terasa, atrium, společná terasa, dílna nebo jiný společný relaxační prostor. Dle projektové dokumentace se určí výčet těchto ploch a za každou takovouto plochu je bodové hodnocení. Výsledné kredity KKOM.RA se přidělí na základě Tab. KOM.RA.1 .

Tab. KOM.RA.1: Relaxační plochy v administrativní budově.

Typy společných relaxačních ploch Kredity KKOM.RA
Společný bazén +10
Relaxační plochy společné venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná pro všechny pracovníky +3
Relaxační plochy privátní venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná z vyhrazených pracovních míst (kancelář vedoucích pracovníků atp.) +3
Společné venkovní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro tichou relaxaci – čítárna, studovna, knihovna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro společenskou relaxaci – denní místnost, kuchyňka s možností posezení atp. +3