KOM.ZU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KOM.ZU - Kvalita budovy z hlediska potřeb výzkumných a nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců

Kvalita zázemí pro výzkumné a nepedagogické pracovníky a další zaměstnance institucí pro terciární vzdělávání vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Je důležité zajistit odpovídající technické, hygienické a relaxační zázemí, tak aby bylo možno požadovat nejvyšší kvalitu práce. Kredity za řešení z hlediska jejich potřeb KKOM.ZU se přidělí podle Tab. KOM.ZU.1 a Tab. KOM.ZU.2. 

Hodnotí se jednak nabídka relaxačních ploch (v principu odpovídá hodnocení pro nabídku relaxačních ploch s administrativních budovách) a specifických požadavků pro technický personál školy.  

Hodnocení vnitřních relaxačních ploch posuzuje šíři nabídky relaxačních ploch, ať už privátních nebo společných pro pedagogické, výzkumné i nepedagogických pracovníky i dalších zaměstnance. Za každou takovouto relaxační plochu je bodové hodnocení. Nejedná se však o úložné prostory nebo plochy patřící do veřejného prostranství. Do této části také nespadají prostory, pro které je plánováno komerční využití či jiná forma pronájmu s nebytovým účelem. 

Mezi hodnocené prostory se řadí např. bazén, sauna, posilovna nebo prostor pro jinou fyzickou aktivitu, střešní terasa, atrium, společná terasa, dílna nebo jiný společný relaxační prostor. Dle projektové dokumentace se určí výčet těchto ploch a za každou takovouto plochu je bodové hodnocení. 

Tab. KOM.ZU.1: Relaxační plochy v budovách terciárního vzdělávání. 

Typy společných relaxačních ploch 

Kredity KKOM.ZU.1 

Společný bazén 

+10 

Relaxační plochy společné venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná pro všechny pracovníky 

+3 

Relaxační plochy privátní venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná z vyhrazených pracovních míst (kancelář vedoucích pracovníků atp.) 

+3 

Společné venkovní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. 

+3 

Společné vnitřní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. 

+3 

Společné vnitřní relaxační plochy pro tichou relaxaci – čítárna, studovna, knihovna atp. 

+3 

Společné vnitřní relaxační plochy pro společenskou relaxaci – denní místnost, kuchyňka s možností posezení atp. 

+3 

 

Tab. KOM.ZU.2: Kvalita budovy z hlediska potřeb ostatního personálu školy 

Prostory 

Kredity KKOM.ZU.2 

Personál správy budovy (uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají vlastní prostor pro převlečení – šatnu s hygienickým zázemím 

+3 

Personál správy budovy (uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají k dispozici kuchyňku (ideálně společně s pedagogy, aby docházelo k interakci a komunikaci mezi jednotlivými pracovišti) 

+3 

Personál správy budovy (uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají vlastní denní místnost a místnost pro shromažďování, porady atd. 

+3 

 

Kreditové ohodnocení kvality budovy vysoké školy z hlediska potřeb výzkumných a nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců KKOM.ZU se spočte jako: 

KKOM.ZU=KKOM.ZU.1+ KKOM.ZU.2

kde: 

KKOM.ZU je kreditové ohodnocení kvality budovy vysoké školy z hlediska potřeb výzkumných a nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců; 

KKOM.ZU.1 je ohodnocení relaxačních ploch v budovách terciárního vzdělávání; 

KKOM.ZU.2 je ohodnocení z hlediska potřeb ostatního personálu školy.