KRI.RK (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KRI.RK - Posouzení rizik kriminality

Krok 1: Identifikace lokality a posudek rizik kriminality

Provede se stručné zhodnocení potenciálních rizik kriminality, jehož součástí je identifikace lokality:

  • KDE – Popis lokality (určení fyzické charakteristiky lokality);
  • CO – Statistiky kriminality (problémy s kriminalitou);
  • KDO – Socio‐ekonomické a demografické informace (popis uživatelů).

Krok 2: Podrobné hodnocení rizik kriminality

Druhým krokem je posouzení kriminality (identifikace možných budoucích problémů kriminality) pomocí Bezpečnostního auditu podle přílohy D.2 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2. V případě, že se některé otázky neuplatňují pro daný projekt, vynechají se. Na otázky je možné výjimečně odpovídat ano / ne. Vhodnější je odpověď rozvinout do popisu plánovaného záměru. Pro lepší pochopení otázek lze využít průvodce problematikou dostupného na www.labqus.net (Crime prevention guidelines for urban planning and design).

Krok 3: Identifikace problémů s kriminalitou a potenciálu pro zlepšení

V tomto kroku se na základě provedeného posouzení kriminality provede identifikace problémů s kriminalitou. Konkrétní problémy jsou začleněny do skupin dle základních principů uvedených v příloze D.1 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Krok 4: Návrhy detailních plánů pro zlepšení (obsahující konkrétní prostředky a strategie)

Tento krok obnáší návrh změn reflektující identifikovaná rizika dle struktury základních principů uvedených v příloze D.1 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Kreditové ohodnocení modulu KRI.RK se provede dle Tab. KRI.RK.1.

Tab. KRI.RK.1: Kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality

Dosažený stupeň v procesu prevence kriminality

Kredity KKRI.RK

Prevence kriminality není neřešena

0

Je proveden Krok 1

2

Jsou provedeny Kroky 1–2 včetně

6

Jsou provedeny Kroky 1–3 včetně

8

Jsou provedeny Kroky 1–4 včetně

10