MAR.DF (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MAR.DF - Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Na základě dostupných doplňkových funkcí koncových zařízení se přiřadí kredity dle Tab. MAR.DF.1.

Tab. MAR.DF.1: Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Dostupné doplňkové funkce

Kredity KMAR.DF

Zařízení umožňuje snadnou predikci spotřeb základních energií a vody do budoucna.

+1

Spolu s energiemi je možné zobrazit i údaje s parametry vnitřního prostředí hodnocených jednotek, případně jejich jednotlivých částí.

+1

Zařízení umožňuje také regulaci parametrů vnitřního prostředí hodnocené jednotky.

+1

Data aktuálních spotřeb a možnosti ovládání jsou uživateli zpřístupněny také pomocí připojení k internetu.

+1

Pro uživatele je vytvořena informační brožura k energetickému managementu a přesný návod na ovládání systému měření spotřeb energií a vody.

+1

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.DF vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.DF se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.