MAR.PM (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MAR.PM - Počet přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě

Vždy se uvažují pouze ty typy médií, které jsou do hodnocené jednotky skutečně přivedeny – to zohledňuje koeficient a, který vyjadřuje počet přiváděných typů médií. Může se jednat například o teplo, plyn, elektřinu, vodu, uhlí, dřevo, pelety, … .

Aktuální spotřebou je myšleno zobrazení spotřeb pro ten daný moment – umožní sledovat výkyvy při porovnání se statistickou spotřebou (níže).

Statistickou spotřebou je myšlen přehled spotřeb energií a vody za uplynulá období (min. 2 roky zpět s možností zobrazení denních spotřeb).

Kreditové ohodnocení měření typů vstupních energií a vody v rámci hodnocené jednotky je:

$K_{\textup{MAR.PM}}=\frac{5\cdot b}{a}$

kde:

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě[-];

a je koeficient vyjadřující počet přiváděných typů médií (např. jsou-li přiváděny elektřina, plyn a voda, pak a = 3) [-];

b je koeficient vyjadřující počet přiváděných typů médií, které zároveň mají koncové zařízení zobrazující aktuální i statistické spotřeby daného média (např. je-li koncové zařízení zobrazující aktuální a statistické spotřeby pro elektřinu a vodu, pak b = 2), přičemž ba [-].

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.PM vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.PM se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.