MNS.RO (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MNS.RO - Kvalita školy z hlediska rodičů žáků a možnosti interakce mezi školou a rodinou

Interakce mezi školou a rodinou je důležitým sociálně výchovným prvkem. Může být realizována různou formou, nejčastěji např. formou uměleckých vystoupení žáků pro rodiče a příbuzné, prezentací výtvarných prací, společných setkávání u příležitostí svátků a významných dní ve školním roce atd. Tyto akce jsou důležitým prvkem v životě školy, žáků i rodičů, umožňují nejen vzájemnou interakci mezi školou a rodinou, ale mezi rodiči, žáky i učiteli a zaměstnanci školy navzájem. Je proto nanejvýš vhodné, aby byla připravena stavebně technická řešení, která tyto aktivity umožní.

Pro tyto příležitosti a aktivity je žádoucí vytvořit vhodný multifunkční prostor včetně odpovídajícího zázemí. Jako optimální se jeví např. možnosti:

  • využití vstupní haly (při vhodném provozním řešení);
  • multifunkční využití školní jídelny včetně zázemí kuchyně;
  • vlastní prostor pro tyto aktivity – multifunkční kinosál atd.;
  • využití tělocvičny (při vhodném provozním řešení a dostupném zázemí).

Ohodnocení vnitřní multifunkční prostor se provede podle Tab. MNS.RO.1.

Tab. MNS.RO.1: Vnitřní multifunkční prostor

Prostory

IMP

V objektu existuje vnitřní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a rodinou formou prezentace výsledků školní činnosti rodičům (besídky, školní představení, výstavy výtvarných a odborných prací žáků atd.)

+3

Vnitřní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy a nedochází tak k nežádoucímu mísení provozů

+1

Prostor je vybaven alespoň jedním chytrým interiérovým řešením, které vyhovuje multifunkčnímu provozu (schodiště využitelné jako hlediště, interiérový schod využitelný jako jeviště, prvky pro vystavení a zavěšení výtvarných prací atp.)

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na zázemí školní jídelny nebo kuchyňky pro možnost cateringových služeb

+1

Obdobným způsobem je možno řešit venkovní multifunkční prostor, např. formou:

  • venkovního amfiteátru (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu;
  • venkovního pódia (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu;
  • jiného prostoru pro společná setkávání (venkovní ohniště, gril apod.).

Ohodnocení venkovní multifunkční prostory se provede podle Tab. MNS.RO.2.

Tab. MNS.RO.2: Venkovní multifunkční prostor

Prostory

EMP

V rámci areálu školy existuje venkovní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a rodinou formou prezentace výsledků školní činnosti rodičům (besídky, školní představení, výstavy výtvarných a odborných prací žáků, atd.)

+3

Venkovní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy, je umístěn v rámci areálu a je oplocen a je zabráněno přístupu cizích osob stejně jako nekontrolovanému pohybu dětí

+2

Prostor je vybaven zázemím (např. sklad venkovního nábytku, sklad venkovní audio a video techniky apod.)

+1

Prostor je vybaven speciálním technickým systémem pro venkovní aktivity např.

venkovní osvětlení, ozvučení apod.

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na možnost cateringových služeb

+1

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska rodičů žáků KMNS.RO se spočte jako:

kde:

$ K_{\textup{MNS.RO}}=IMP + EXT $

KMNS.RO je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska rodičů žáků;

IMP je ohodnocení vnitřních multifunkčních prostor;

EXT je ohodnocení venkovních multifunkčních prostor.