MNS.ZA

Kvalita zázemí pro zaměstnance a ostatní personál školy vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Je důležité zajistit odpovídající technické, hygienické a relaxační zázemí, tak aby bylo možno požadovat nejvyšší kvalitu práce.

Tab. MNS.ZA.1: Kvalita budovy z hlediska potřeb zaměstnanců a ostatního personálu školy

Prostory Kredity KMNS.ZA
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný, atp.) mají vlastní prostor pro převlečení – šatnu s hygienickým zázemím +1
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný, atp.) mají k dispozici kuchyňku (ideálně společně s pedagogy, aby docházelo k interakci a komunikaci mezi jednotlivými pracovišti) +1
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný, atp.) mají vlastní denní místnost a místnost pro shromažďování, porady atd. +1