MTO.KN (vm.1)

Pokud objem sběrný nádob není definovaný, pak KMTO.KN = 0.

Pro potřeby vyhodnocení tohoto modulu se zpracuje tabulka Tab. MTO.KN.1.

Tab. MTO.KN.1: Vyhodnocení kapacity sběrných nádob

Komodita

Navržený objem nádob [l]

Potřebný objem nádob [l]

Koeficient kapacity KK [-]

a

b

pokud a < b, potom KK = a/b

pokud a ≥ b, potom KK = 1

Sady sběrných nádob
Komodita 1

KKSS1

Komodita n

KKSSn

Průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob

$ KK_{\textup{SS}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}K_{\textup{SSi}}}{n} $

Centrální sběrné místo
Komodita 1

KKCM1

Komodita n

KKCMn

Průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa (je-li navrženo) $ KK_{\textup{CM}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}K_{\textup{CMi}}}{n} $

V případě, že je pro skupinu uživatelů více sběrných míst, posuzuje se dostatečnost kapacity úhrnem pro všechny nádoby přístupné této skupině.

Příklad
Na patře jsou 2 třídy/kanceláře po 30 lidech. Sady sběrných nádob jsou ve třídách/kancelářích (30 l) i na společné chodbě (10 l). Posuzuji se tady kapacitu (2*30 l+10 l) na 60 uživatelů.

Kredity KMTO.KN se stanoví jako menší z hodnot průměrů koeficientů kapacity, tedy:

pokud KKSS > KKCM, potom KMTO.KN = KKCM ≤ 1

pokud KKSS ≤ KKCM, potom KMTO.KN = KKSS ≤ 1

pokud centrální sběrné místo není stanoveno KMTO.KN = KKSS ≤ 1

kde:

KKSS je průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob;

KKCM je průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa (je-li navrženo);

KMTO.KN je kreditové ohodnocení kapacity sběrných nádob.