MTO.KN (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MTO.KN - Kapacita sběrných nádob

Pokud objem sběrný nádob není definovaný, pak KMTO.KN = 0.

Pro potřeby vyhodnocení tohoto modulu se zpracuje tabulka Tab. MTO.KN.1.

Tab. MTO.KN.1: Vyhodnocení kapacity sběrných nádob

Komodita

Navržený objem nádob [l]

Potřebný objem nádob [l]

Koeficient kapacity KK [-]

a

b

pokud a < b, potom KK = a/b

pokud a ≥ b, potom KK = 1

Sady sběrných nádob

Komodita 1

 

 

KKSS1

 

 

Komodita n

 

 

KKSSn

Průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob

 

 

Centrální sběrné místo

Komodita 1

 

 

KKCM1

 

 

Komodita n

 

 

KKCMn

Průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa (je-li navrženo)

 

V případě, že je pro skupinu uživatelů více sběrných míst, posuzuje se dostatečnost kapacity úhrnem pro všechny nádoby přístupné této skupině.

Kredity KMTO.KN se stanoví jako menší z hodnot průměrů koeficientů kapacity, tedy:

  • pokud KKSS > KKCM, potom KMTO.KN = KKCM ≤ 1
  • pokud KKSS ≤ KKCM, potom KMTO.KN = KKSS ≤ 1

pokud centrální sběrné místo není stanoveno KMTO.KN = KKSS ≤ 1

kde:

  • KKSS je průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob;
  • KKCM je průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa (je-li navrženo);
  • KMTO.KN je kreditové ohodnocení kapacity sběrných nádob.