MTO.PB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MTO.PB - Počet tříděných komodit

Obvykle se sbírají a třídí následující typy odpadů:

 • papír,
 • plasty,
 • sklo,
 • nápojové kartony,
 • kovy,
 • textil,
 • bioodpad,
 • použitý olej,
 • drobný elektroodpad,
 • baterie a akumulátory,
 • samostatnou skupinou je odpad netříděný – směsný.

V tomto modulu se na základě Tab. MTO.PB.1 přidělí kredity KMTO.PB podle počtu komodit, které je možné v objektu vytřídit.

Tab. MTO.PB.1: Přidělení kreditů KMTO.PB podle počtu tříděných komodit

Počet tříděných komodit

Kredity KMTO.PB

méně než 4

0

4

2

5

4

6

6

7

8

8 a více

10