MTO.SA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MTO.SA - Vybudování sběrných míst

Dle projektové dokumentace se posoudí návrh sběrných míst pro odpad. Následující tabulky poskytují podklad pro přidělení kreditů KMTO.SA s rozlišením podle velikosti budovy: Tab. MTO.SA.1 se použije pro menší budovy do 1000 m2Tab. MTO.SA.2 se uplatní u větších budov.

Tab.  MTO.SA.1: Přidělení kreditů KMTO.SA za vybudování sběrných míst v budovách s užitnou plochou do 1000 m2 včetně

Řešení sběrných míst v administrativní budově s užitnou plochou do 1000 m2 včetně

Kredity KMTO.SA

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

2

Existuje jedna sada sběrných nádob v budově, která je umístěna centrálně na vhodném místě ve společných prostorech budovy.

4

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží objektu a je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

6

Každých 5 pracovních míst má vlastní sadu sběrných nádob poblíž pracoviště. V budově existuje centrální sběrné místo pro celou budovu.

8

Každé pracovní místo má vlastní sadu sběrných nádob a v budově existuje centrální sběrné místo pro celou budovu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Tab.  MTO.SA.2: Přidělení kreditů KMTO.SA za vybudování sběrných míst v budovách s užitnou plochou nad 1000 m2

Řešení sběrných míst v administrativní budově s užitnou plochou nad 1000 m2

Kredity KMTO.SA

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

2

Existuje jedna sada sběrných nádob v budově, která je umístěna centrálně na vhodném místě ve společných prostorech budovy.

3

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží objektu.

4

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží a zároveň alespoň jedna na každých 500 m2 daného podlaží objektu. Je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

6

Každých 5 pracovních míst má vlastní sadu sběrných nádob poblíž pracoviště. Zároveň existuje jedna sada sběrných nádob na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. V budově je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

8

Každé pracovní místo má vlastní sadu sběrných nádob. Zároveň existuje jedna sada sběrných nádob na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. V budově je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.