MTO.SB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MTO.SB - Vybudování sběrných míst

Dle projektové dokumentace se posoudí návrh sběrných míst pro odpad. Tab. MTO.SB.1 poskytuje podklad pro přidělení kreditů KMTO.SB.

Tab. MTO.SB.1: Přidělení kreditů KMTO.SB za vybudování sběrných míst

Řešení sběrných míst

Kredity KMTO.SB

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

4

Existuje krytá sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

6

Existuje jedna sada sběrných nádob v budově, která je umístěna centrálně na vhodném místě ve společných prostorech budovy.

7

V každém podlaží objektu existuje sada sběrných nádob.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.