MTO.SE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MTO.SE - Vybudování sběrných míst

Dle projektové dokumentace se posoudí návrh sběrných míst pro odpad. Tab. MTO.SE.1 poskytuje podklad pro přidělení kreditů KMTO.SE.

Tab.  MTO.SE.1: Přidělení kreditů KMTO.SE za vybudování sběrných míst

Řešení sběrných míst

Kredity  KMTO.SE

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

2

Existuje jedna sada sběrných nádob v budově, která je umístěna centrálně na vhodném místě ve společných prostorech budovy.

3

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží objektu.

4

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží a zároveň alespoň jedna na každých 500 m2 daného podlaží objektu. Je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

6

Sady sběrných nádob jsou alespoň v polovině z pobytových místností a zároveň na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. Existuje centrální sběrné místo pro celou budovu.

8

Sady sběrných nádob jsou v každé pobytové místnosti a zároveň na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. Existuje centrální sběrné místo pro celou budovu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.