MTO.SR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MTO.SR - Vybudování sběrných míst

Dle projektové dokumentace se posoudí návrh sběrných míst pro odpad. Tab. MTO.SR.1 poskytuje podklad pro přidělení kreditů KMTO.SR.

Tab. MTO.SR.1: Přidělení kreditů KMTO.SR za vybudování sběrných míst

Řešení sběrných míst

Kredity KMTO.SR

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje nekrytá sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

6

Existuje krytá sada sběrných nádob v domě, nebo na hodnoceném pozemku.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.