MTO.SU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MTO.SU - Vybudování sběrných míst

Dle projektové dokumentace se posoudí návrh sběrných míst pro odpad. Následující tabulka Tab. MTO.SU. poskytuje podklad pro přidělení kreditů KMTO.SU.

Tab.  MTO.SU.: Přidělení kreditů KMTO.SU za vybudování sběrných míst v budovách pro terciární vzdělávání

Řešení sběrných míst v budovách pro terciární vzdělávání

Kredity KMTO.SU

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

2

Existuje jedna sada sběrných nádob v budově, která je umístěna centrálně na vhodném místě ve společných prostorech budovy.

3

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží objektu.

4

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží a zároveň alespoň jedna na každých 500 m2 daného podlaží objektu. Je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

6

Každých 5 pracovních míst a každá učebna má vlastní sadu sběrných nádob v těsné blízkosti. Zároveň existuje jedna sada sběrných nádob na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. V budově je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

8

Každé pracovní místo a každá učebna má vlastní sadu sběrných nádob. Zároveň existuje jedna sada sběrných nádob na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. V budově je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.