ODP.PE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ODP.PE - Měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise CFC 11,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE.  Emisní faktory se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Celková suma roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ODP.PE.1.

Tab. ODP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HODP.PE: Měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./(m2·a)