OOB.RS (vm.1)

Školy mají přirozeně možnost zajistit bezpečnost účastníků vzdělávání také dalšími např. technickými prostředky, které jdou nad rámec výše vymezených minimálních požadavků (např. vstup na čipy, kamerový systém, alarmové hlášení v případě nebezpečí apod.). Zároveň se mohou zapojit do projektů na podporu bezpečnosti (Bezpečná škola, BESIP, AJAX, Záchranný kruh, atd.). Hodnocení se provede dle Tab. OOB.RS.1.

Tab. OOB.RS.1: Kreditové ohodnocení rozšíření standardu bezpečnosti

Prvek rozšířeného standardu bezpečnosti Kredity KOOB.RS
Vstup do budovy na čipy +3
V budově je alarm, který v případě ohrožení může informovat všechny uživatele +2
V budově jsou telefony přístupné všem uživatelům +1
Škola je zapojena do projektu na podporu bezpečnosti (za každý projekt se připíše jeden kredit, maximálně však 3 kredity) +1
Škola osahuje specifický prvek bezpečnosti (např. měření teploty u vstupu, defibrilátor ap.) (za každý prvek se připíše jeden kredit, maximálně však 3 kredity) +1