OOB.RS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul OOB.RS - Rozšíření standardu bezpečnosti

Školy mají přirozeně možnost zajistit bezpečnost účastníků vzdělávání také dalšími např. technickými prostředky, které jdou nad rámec výše vymezených minimálních požadavků (např. vstup na čipy, kamerový systém, alarmové hlášení v případě nebezpečí apod.). Zároveň se mohou zapojit do projektů na podporu bezpečnosti (Bezpečná škola, BESIP, AJAX, Záchranný kruh, atd.). Hodnocení se provede dle Tab. OOB.RS.1. 

Tab. OOB.RS.1: Kreditové ohodnocení rozšíření standardu bezpečnosti 

Prvek rozšířeného standardu bezpečnosti 

Kredity KOOB.RS 

Vstup do budovy na čipy, karty, otisk prstu, scan sítnice či jinak personifikovaný 

+3 

V budově je alarm, který v případě ohrožení může informovat všechny uživatele 

+2 

V budově jsou telefony přístupné všem uživatelům 

+1 

Škola je zapojena do projektu na podporu bezpečnosti (za každý projekt se připíše jeden kredit, maximálně však 3 kredity) 

+1 

Škola osahuje specifický prvek bezpečnosti (např. měření teploty u vstupu, defibrilátor ap.) (za každý prvek se připíše jeden kredit, maximálně však 3 kredity) 

+1