PAR.KZ (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PAR.KZ - Krátkodobé zastavení

Vzhledem k současnému nevítanému trendu dovozu a odvozu osob osobními automobily, ať už z důvodu bezpečnosti uživatelů budov, vzdálenosti a charakteru místa bydliště, či z důvodu výběru specializovaného vzdělávacího zařízení ve větší vzdálenosti od bydliště, je potřebné u školských budov realizovat opatření umožňující bezpečné krátkodobé zastavení. U takových míst je především nutné zajistit bezpečnost ostatních, kteří chodí pěšky, jezdí na kole a podobně. Bezpečnost dopravovaných uživatelů spočívá v bezpečném výstupu a nástupu z a do automobilu, aniž by byla blokována ostatní doprava. Tyto plochy musí být dostatečně kapacitní zejména v čase ranní špičky. Je možno je realizovat např. formou parkovacích stání K+R, odstavného zálivu, točny, prostranstvím s vyznačenými odstavnými místy a jízdními pruhy atd. Trend dovozu a odvozu uživatelů školy osobními automobily vede ke zhoršené emisní situaci v místech s vyšší koncentrací dětí. Návrhem budovy tomuto trendu zamezit nelze. Hodnotí se tedy alespoň bezpečnost jeho provedení dle Tab. PAR.KZ.1.

Tab.  PAR.KZ.1: Hodnocení bezpečnosti krátkodobého zastavení

Bezpečnost krátkodobého zastavení

Kredity KPAR.KZ

Vjezd a výjezd z místa pro krátkodobé zastavení není v kolizi, nekříží a nevyužívá hlavní přístupovou komunikací pro pěší.

+5

Vjezd a výjezd z místa pro krátkodobé zastavení není v kolizi, nekříží a nevyužívá hlavní přístupovou komunikací pro cyklisty či jiné alternativní způsoby dopravy.

+5