PAR.PP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PAR.PP - Pozemek pro dopravu v klidu

Je kladně hodnoceno dle Tab. PAR.PP.1 pokud se podaří splnit požadavky na parkovací místa na hodnoceném pozemku.

Tab.  PAR.PP.1: Hodnocení umístění dopravy v klidu z hlediska vlastnictví pozemku

Vyřešení parkovacích míst

Kredity KPAR.PP

Parkovací místa jsou umístěna na hodnoceném pozemku a nezabírají veřejná parkovací místa v okolí budovy.

1