PAR.RD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PAR.RD - Parkování u rodinných domů

Hodnocení rodinných domů z hlediska automobilové dopravy v klidu se zjednodušeně provede dle Tab. PAR.RD.1.

Tab. PAR.RD.1: Ohodnocení vybavení hodnoceného pozemku

Vybavení hodnoceného pozemku

Kredity KPAR.RD

Hodnocený pozemek je stavebně-technicky připravený na dobíjecí stanici pro elektromobil

2

Na hodnoceném pozemku je osazena dobíjecí stanice pro elektromobil

5

Bonusy
Parkovací místa jsou umístěna na hodnoceném pozemku a nezabírají veřejná parkovací místa v okolí budovy.

+3

Veškerá parkovací stání pro automobily umožňují parkování s alternativními pohony (elektrický pohon*, hybridní pohon*, LPG, CNG, …)

+3

*Pouze při splnění Metodického doporučení Ministerstva vnitra –generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, duben2021 „Požární bezpečnost staveb –elektromobilita“ https://www.hzscr.cz/clanek/metodicke-doporuceni-elektromobilita-a-pozarni-bezpecnost-staveb.aspx