PAR.ZA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PAR.ZA - Zásobování

Příklad vyhodnocení modulu

Podle charakteru hodnocené budovy je důležité, aby byly vybudovány zásobovací trasy využitelné uživateli budovy, nekřížily hlavní přístupové komunikace k budově a systém nezvyšoval poptávku po dopravě ve špičkové časy.

Hodnocení způsobu zásobování budovy se provede podle Tab. PAR.ZA.1.

 

Tab.  PAR.ZA.1: Hodnocení možnosti zásobování budovy

Možnost zásobování budovy

Kredity KPAR.ZA

Budova je vybavena technickým vstupem umožňujícím návoz materiálu uživateli budovy.

+2

Technický vstup do budovy umožňuje bezbariérově do budovy dopravit předměty o rozměrech větších než 1 m x 1 m x 1 m.

+2

Je možné dopravit předměty o rozměrech větších než 1 m x 1 m x 1 m bezbariérově do všech podlaží objektu.

+2

V budově existuje zabezpečený prostor (podatelna, příruční sklad, poštovna), který je nepřetržitě přístupný uživatelům budovy a umožňuje uložení materiálu mimo provozní dobu budovy (i při uzamčení zbytku budovy)

+2

Trasa pro návoz materiálu není v kolizi, nekříží a nevyužívá hlavní přístupovou komunikací pro cyklisty či jiné alternativní způsoby dopravy.

+2