PMG.BD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PMG.BD - Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu bytového domu

Kredity za úroveň zapojení jsou přidělovány podle zapojení v příslušné fázi projektu. Dotčenými cílovými skupinami jsou koncový uživatel bytové jednotky (viz slovníček pojmů) a veřejnost.

Veřejnost má možnost se zapojit do takových projektů, které nabízejí komerční plochy. Obecně je preferováno multifunkční využití bytových domů a administrativních budov, do jisté míry je možné i u staveb pro vzdělávání. Multifunkční využití podporuje sociální interakci a je městotvorným prvkem. Veřejnost má např. možnost vyjádřit se k charakteru nabízených služeb v komerčních plochách.

Tab. PMG.BD.1: Kreditové ohodnocení zapojení cílových skupin

Fáze projektu

Kredity KPMG.BD

Zapojení uživatelů bytové jednotky
1.       Přípravná fáze  
Koncový uživatel bytové jednotky inicioval všechny nebo alespoň některou z těchto etap – podnět, iniciace projektu a formulace projektového záměru.

+1

Koncový uživatel bytové jednotky je cílovou skupinou a byl zahrnut do průzkumu potřeb.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s vyhodnocením průzkumu potřeb a podílel se na specifikaci projektového záměru a na formulaci zadání.

+5

2.       Projekt  
Koncový uživatel bytové jednotky je součástí procesu tvorby architektonické studie.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky se podílí na výběru vhodného řešení.

+5

Koncový uživatel je součástí procesu podrobného návrhu technického řešení projektu v některé z projektových fází DSP, DPS, DSPS.

+1

3.       Realizace  
Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s harmonogramem stavebních prací.

+3

Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s omezeními pro běžný provoz.

+3

4.       Užívání stavby  
Koncový uživatel bytové jednotky nebo jím pověřená osoba (správce, facility manager, provozovatel technických zařízení…) byl seznámen s plánem údržby a revizí stavby nebo zařízení.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky byl důkladně zaškolen k obsluze koncových zařízení a byl seznámen s konceptem technického řešení stavby.

+5

5.       Změna užívání stavby nebo demolice  
Koncový uživatel bytové jednotky byl v dostatečném předstihu informován o demolici stavby nebo o změně stavby.

+5

Zapojení veřejnosti
1.       Přípravná fáze  
Veřejnost iniciovala všechny nebo alespoň některou z těchto etap – podnět, iniciace projektu a formulace projektového záměru (např. výstavba sociálního bydlení).

+1

Veřejnost je cílovou skupinou a byla zahrnuta do průzkumu potřeb.

+5

Veřejnost byla seznámena s vyhodnocením průzkumu potřeb a podílela se na specifikaci projektového záměru a na formulaci zadání.

+5

2.       Projekt  
Veřejnost je součástí procesu tvorby architektonické studie.

+5

Veřejnost se podílí na výběru vhodného řešení.

+5

Veřejnost je součástí procesu podrobného návrhu technického řešení projektu v některé z projektových fází DSP, DPS, DSPS.

+1

3.       Realizace  
Veřejnost byla seznámena s harmonogramem stavebních prací.

+3

Veřejnost byla seznámena s omezeními pro běžný provoz.

+3

4.       Užívání stavby  
Veřejnost byla seznámena s konceptem technického řešení budovy (např. info na webu, informační letáky atd.).

+5

5.       Změna užívání stavby nebo demolice  
Veřejnost byla v dostatečném předstihu informována o demolici stavby nebo o změně stavby.

+5