PMG.TM (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PMG.TM - Složení projektového týmu

Kredity jsou přidělovány za sestavení odborného projektového týmu, který bude od počátku a ve všech fázích projektu až do uvedení do provozu koordinovat přípravu projektu a bude prosazovat výše zmíněné principy. Odborný tým by měl být sestaven a přítomen již od úvodní fáze, tj. od formulace zadání.

Tab. PMG.TM.1: Kreditové ohodnocení za složení odborného projektového týmu

Člen odborného projektového týmu Kredity KPMG.TM
Zadavatel a iniciátor projektu +1
Architekt +1
Oponent projektu stavební části, TZB a dalších odborných částí +1
Provozovatel budovy +1
Autorizovaná osoba SBToolCZ +1