PUD.PP (vm.1)

V případě transportu vytěžené půdy mimo původní pozemek jsou udělené záporné kredity za přepravu půdy. Doprava těžkými stroji má neblahý vliv na životní prostředí.

Přeprava půdy je uvažována jak pro trvalou deponii, tak i pro mezideponii (tj. pro případ, že je vytěžená půda využita na původním pozemku, ale z důvodu nedostatku prostoru je potřeba ji po dobu stavby transportovat do mezideponie).

Záporné kredity jsou přiděleny na základě Tab. PUD.PP.1.

Tab. PUD.PP.1: Přeprava půdy – přidělení kreditů KPUD.PP

Popis situace

Kredity KPUD.PP

Bez převozu

0

Vzdálenost do 10 km od stavby

-1

Vzdálenost od stavby 10 km a více

-2

Pozn.: Uvažuje se vzdálenost (mezi)deponie od pozemku, tj. v případě mezideponie se započítává pouze jedna cesta.