PUD.PP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PUD.PP - Přeprava půdy

Doprava těžkými stroji má neblahý vliv na životní prostředí, proto v případě transportu vytěžené půdy mimo původní pozemek lze získat méně kreditů za přepravu půdy. Plným počtem kreditů je bonifikován stav, kdy půda není transportována z řešeného pozemku.

Přeprava půdy je uvažována jak pro trvalou deponii, tak i pro mezideponii, tj. pro případ, že je vytěžená půda využita na původním pozemku, ale z důvodu nedostatku prostoru je potřeba ji po dobu stavby transportovat do mezideponie.

Kredity jsou přiděleny na základě Tab. PUD.PP.1.

Tab. PUD.PP.1: Přeprava půdy – přidělení kreditů KPUD.PP

Popis situace

Kredity KPUD.PP

Bez převozu

10

Vzdálenost do 10 km od stavby

5

Vzdálenost od stavby 10 km a více

0

Pozn.: Uvažuje se vzdálenost (mezi)deponie od pozemku, tj. v případě mezideponie se započítává pouze jedna cesta.