RAD.IV (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RAD.IV - Návrhová intenzita větrání

Koncentrace radonu v interiéru stavby je nepřímo úměrná intenzitě větrání. Při hodnocení návrhu budovy se uvažuje tzv. návrhová intenzita větrání, což je průměrná intenzita větrání v době užívání obytného nebo pobytového prostoru stanovená projektem. U přirozeně větraných staveb se návrhová intenzita větrání smluvně uvažuje hodnotou 0,2 h–1.

Návrhová intenzita větrání obytného nebo pobytového prostoru se hodnotí dle Tab. RAD.IV.1.

Tab. RAD.IV.1: Přidělení kreditů KRAD.IV podle návrhové intenzity větrání

Požadavek

Kredity KRAD.IV

Obytný nebo pobytový prostor větrán s intenzitou větrání nepřevyšující 0,6 h–1.

0

Obytný nebo pobytový prostor větrán s intenzitou větrání větší než 0,6 h–1.

2