RAD.PO (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RAD.PO - Protiradonová opatření

Nově projektované stavby se chrání proti radonu z podloží podle ČSN 73 0601:2019, která pro různé typy staveb uvádí podrobné návrhové postupy pro jednotlivé typy protiradonových opatření.

Posuzované budově se přidělí podle Tab. RAD.PO.1 kredity KRAD.PO, které vyjadřují rozsah navržených protiradonových opatření.

Pokud jsou pod různými částmi budovy navržena různá opatření, pak se kredity přidělí pro každou část samostatně a výsledný kredit se stanoví jako vážený průměr v poměru ploch jednotlivých částí.

Tab. RAD.PO.1: Přidělení kreditů KRAD.PO na základě navržených protiradonových opatření

Protiradonová opatření

Kredity KRAD.PO

Základní jednostupňová ochrana prostřednictvím protiradonové izolace nebo hydroizolace.

0

Zvýšená ochrana prostřednictvím protiradonové izolace nebo hydroizolace v kombinaci s pasivním odvětráním:

·       podloží

·       ventilační vrstvy

·       izolačního podlaží

·       kontaktního podlaží bez pobytového nebo obytného prostoru.

3

Zvýšená ochrana prostřednictvím protiradonové izolace nebo hydroizolace v kombinaci s aktivním odvětráním:

·       podloží

·       ventilační vrstvy

·       izolačního podlaží

·       kontaktního podlaží bez pobytového nebo obytného prostoru.

4

Opatření je splněno, pokud je odvětrávaná alespoň jedna z vypsaných částí stavby.