RAD.RE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RAD.RE - Charakter rekonstrukce

Při každé stavební úpravě, změně stávající stavby nebo rekonstrukci stavby je třeba zohlednit, zda navrhovaný zásah může ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě nebo ne. Příkladem rekonstrukčních zásahů, které mohou ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě, jsou úpravy, které zasahují do kontaktních konstrukcí (např. výměna podlahových konstrukcí, sanace vlhkosti suterénního zdiva atd.), mění vzduchotěsnost obálky budovy nebo způsob proudění vzduchu uvnitř budovy (např. výměna oken, zateplení obvodového pláště, snížení průvzdušnosti střešního pláště atd.), při nichž dochází ke změně systému vytápění nebo větrání a při nichž se mění způsob užívání stavby nebo její části (např. přeměna sklepa na pobytový prostor). Ve všech těchto případech musí být provedena taková opatření, která zamezí vzrůstu koncentrace radonu v obytném nebo pobytovém prostoru stavby (viz ČSN 73 0601:2019).

Charakter rekonstrukce budovy se zohledňuje Tab. RAD.RE.1.

Tab. RAD.RE.1: Přidělení kreditů KRAD.RE podle charakteru rekonstrukce

Požadavek

Kredity KRAD.RE

Rekonstrukce může ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě

0

Rekonstrukce nemůže ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě

2