RAD.UO (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RAD.UO - Účinnost protiradonových opatření

Protiradonová opatření pro rekonstruované budovy se navrhují podle výsledků měření koncentrace radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu a na základě stavebnětechnického průzkumu. Vždy musí být zohledněna účinnost navrhovaného opatření (účinnost udává o kolik procent se sníží koncentrace radonu), kterou pro jednotlivá opatření uvádí ČSN 73 0601:2019.

Posuzované budově se přidělí podle Tab. RAD.UO.1 kredity KRAD.PP, které vyjadřují rozsah navržených protiradonových opatření.

Pokud jsou pro různé části budovy navržena různá opatření, pak se kredity přidělí pro každou část samostatně a výsledný kredit se stanoví jako vážený průměr v poměru ploch jednotlivých částí.

Tab. RAD.UO.1: Přidělení kreditů KRAD.UO na základě účinnosti protiradonových opatření

Požadavek

Kredity KRAD.UO

Nejsou navržena žádná protiradonová opatření

0

Jsou navržena taková opatření, jejichž jednotlivé účinnosti jsou nižší než 80 % (např. těsnění přísunových cest, zvýšení intenzity větrání atd.)

2

Jsou navržena taková opatření, jejichž jednotlivé účinnosti jsou vyšší než 80 % (např. nucené odvětrání podloží nebo nucené odvětrání podlahové vzduchové mezery)

4