RAD.UP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RAD.UP - Umístění obytných nebo pobytových prostorů

Nejzávažnějším a nejčastějším zdrojem radonu v budovách je podloží. Nejvyšší koncentrace se proto vyskytují v kontaktních podlažích (podlaží, která jsou prostřednictvím podlahy, stěny či stropu v kontaktu s podložím) a dále pak v podlažích nacházejících se bezprostředně nad nimi. V dalších vyšších podlažích nebývá obvyklé, aby koncentrace radonu dosahovaly vyšších hodnot.

Hodnocení návrhu budovy se provádí na základě nejníže umístěného obytného nebo pobytového prostoru dle Tab. RAD.UP.1.

Tab. RAD.UP.1: Přidělení kreditů KRAD.UP podle umístění obytných nebo pobytových prostor

Nejnižší umístění obytného nebo pobytového prostoru

Kredity KRAD.UP

V kontaktním podlaží

0

V podlaží bezprostředně následujícím nad kontaktním podlažím nebo nad izolačním podlažím

1

V dalším vyšším podlaží

2

Příklad
V bytovém domě jsou v 1.NP pouze sklepy bez bytů. V navazujícím 2.NP se již nachází vstup a byty a kočárkárnami. Takovýto objekt je ohodnocen KRAD.UP = 1.