RIZ.PV (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RIZ.PV - Riziko povodní

Záplavová území jsou vymezena křivkou, která představuje hranice zaplaveného území při tzv. ʺstoleté voděʺ. Metodika zpracování využívá výpočtů, ale i poznatků z chování vody při předešlých povodních. Lokality náchylné k povodni, kde však záplavová území zatím stanovena nejsou, jsou označována jako ʺúzemí ohrožená povodněmiʺ. Jedná se o lokality, kde místní toky způsobují téměř každoročně lokální povodně.

Interaktivní mapu záplavových území České republiky lze nalézt na webových stránkách Povodňového informačního systému (POVIS) http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika.

Hodnocení probíhá slovně dle kriteriálních mezí na základě konfrontace s povodňovou mapou a územním plánem. Kreditové hodnocení rizika povodní je uvedeno v Tab. RIZ.PV.1.

Tab. RIZ.PV.1: Kreditové hodnocení rizika povodní

Umístění budovy Kredity KRIZ.PV
Budova je umístěna v záplavovém území. 0
Budova je umístěna v území ohroženém povodněmi (a mimo záplavové území). 5
Budova je umístěna mimo záplavové území i mimo území ohrožená povodněmi. 10

V případě potřeby je možné použít mezilehlé hodnoty, jejich použití je podmíněno řádným zdůvodněním.