SOD.KS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul SOD.KS - Kontrolní seznam

V rámci EU vznikl dokument “Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady” (kopie ke stažení také na stránkách SBToolCZ). Ten popisuje návod, jak protokol pro danou stavbu vytvořit. Příloha F daného dokumentu (od strany 43) obsahuje kontrolní seznam, který pomáhá zjistit, zda se při demoličních, stavebních a rekonstrukčních projektech dodržovali nejdůležitější kroky s cílem zajistit optimální opětovné využití a recyklaci stavebních materiálů.

V tomto modulu je pozitivně hodnoceno, pokud je kontrolní seznam součástí dokumentace. Stavebník i dodavatel stavby jsou s ním seznámeni, což stvrdí vyplněním a podpisem. Nehodnotí se míra splnění požadavků kontrolního seznamu.

Tab.SOD.KS.1  Kreditové ohodnocení vyplnění kontrolního seznamu

Vyplněný kontrolní seznam

Kredity KSOD.KS

Dokumentace neobsahuje kontrolní seznam z výše specifikovaného dokumentu.

0

Dokumentace obsahuje vyplněný kontrolní seznam stavebníkem i dodavatelem stavby z výše specifikovaného dokumentu. 

10