SOD.RC (vm.1)

Kredity KSOD.RC jsou uděleny dle Tab. SOD.RC.1 na základě toho, kolik stavebního odpadu bude recyklováno. Množství recyklovaného stavebního odpadu vždy vychází z plánu odpadového hospodářství a je nutné ho doložit:

  • čestným prohlášením v případě, že stavební odpad byl mechanicky upraven na stavbě (např. drcení betonu);
  • přejímací list z recyklačního střediska, které přijalo stavební odpad k recyklaci (vždy musí být uvedeno množství stavebního odpadu, které bylo přijato.

V případě hodnocení návrhu budovy nejsou tyto dokumenty k dispozici a stačí doložit požadavek na to, jaký objem materiál má být jakým způsobem zpracován.

Pokud informace o množství a způsobu, jakým bylo se stavebním odpadem naloženo, není relevantně doloženo, pak se počítá s nejhorší možností a tedy s uložením na skládce.

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu určeného k recyklaci se spočte jako:

kde:

$ POR=\frac{m_{\textup{RE}}}{m_{\textup{tot}}}\cdot 100\left[ \% \right] $

POR je hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu určeného k recyklaci [%];

mRE je hmotnost stavebního a demoličního odpadu recyklovaného [t];

mtot je hmotnost stavebního a demoličního odpadu [t]

*Do celkové hmotnosti stavebního a demoličního odpadu mtot nejsou započítány odpady nebezpečné, tedy ty, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace a odpady, které jsou vyloučeny z recyklace dle Tab. SOD.1.

Tab.SOD.RC.1  Kreditové ohodnocení stavebního a demoličního odpadu k recyklaci

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu, který byl recyklován POR [%]

Kredity KSOD.RC

≤ 50

0

70

4

80

8

≥ 90

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.