SOD.TR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul SOD.TR - Třídění na staveništi

Třídění na staveništi podporuje následnou recyklaci. V modulu se hodnotí počet komodit, které je možné na daném staveništi vytřídit. Nádoby na sběr komodit musí být důkladně označeny.

Tab.SOD.TR.1  Kreditové ohodnocení počtu tříděných komodit

Počet tříděných komodit

Kredity KSOD.RC

3

0

5

4

8

10

Mezilehlé hodnoty je možné interpolovat.