STI.ES (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul STI.ES - Estetická kvality budovy

Tento modul hodnotí vzhled budovy ve vazbě na okolí a návrh interiérů. Estetika budovy, a to jak po stránce exteriérové, tak i interiérové, má nesporný vliv na psychiku člověka. Vzhledem k tomu, že člověk tráví podstatnou část svého času v pracovním prostředí, je nutno se zabývat i estetikou jeho návrhu. Celkově je vyhodnocení založeno na jednoduchém vyjádření estetického působení objektu na člověka. Hodnocení bude provedeno dle Tab. STI.ES.1.

Tab. STI.ES.1: Hodnocení estetiky návrhu objektu

Klasifikace návrhu objektu

A

Vzhled objektu

B

Vazba na okolí

C

Vzhled interiéru

Negativní

0

0

0

Vyhovující

1

1

1

Běžný

2

2

2

Unikátní

3

3

3

Ikonický

4

4

4

Pro dosažení klasifikace unikátní až ikonický musí být budova (nebo soubor budov) naprosto odlišná od typických budov v okolí v pozitivním slova smyslu. Jako relevantní může být brán názor nestranného architekta, který nebyl účasten procesu návrhu objektu.

Kreditové hodnocení KSTI.ES tohoto modulu se pak stanoví pomocí vzorce:

$ K_{\textup{STI}}=\frac{A+B+C}{3} $