STI.FC (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul STI.FC - Přidané funkce objektu

Účelem této části je vyhodnotit, nakolik posuzovaná budova poskytuje svým uživatelům podpůrné prostory k odpočinku a relaxaci v interiéru objektu. Mezi tyto patří např. sportovní zařízení, prostory pro sociální interakci, aj. Hodnocení se provede dle Tab. STI.FC.1. Venkovní prostory k odpočinku a relaxaci nejsou předmětem toho hodnocení, hodnotí se v jiném kritériu.

Tab. STI.FC.1: Hodnocení přidané funkce objektu

Existence podpůrných prostor k odpočinku a relaxaci

Kredity KSTI.FC

V budově se nenacházejí podpůrné prostory.

0

V budově se tyto prostory nacházejí, ovšem jejich kapacita je omezená a neadekvátní k počtu zaměstnanců.

2

V budově se tyto prostory nacházejí, a to v dostatečné kapacitě a dostupnosti pro všechny zaměstnance.

4