STI.VJ (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul STI.VJ - Pozitivní stimulace vjemů a pocitů

Tento modul se zabývá především relaxačními stimuly, vjemy zvuku, vůní a celkově pozitivní stimulací vjemů a pocitů. Posoudí se, zda jsou jednotlivé prvky v objektu přítomny a dostupné většině zaměstnanců. Kredity KSTI.VJ lze udělit, pokud alespoň 80 % plochy pracovních míst má daný prvek k dispozici v dostatečné kapacitě.

Vůně uvolňované do vnitřního prostředí pozitivně ovlivňují koncentraci lidí na práci a dopomáhají k psychické stabilizaci. Hlavně pokud jde o duševní práci, dochází při použití uklidňujících vůní k výraznému zlepšení produktivity práce. Druhy vůní musí být přizpůsobena druhu práce, jelikož jejich účinky se mohou lišit („A study of “fragrance” on working environment characteristics in VDT work activities“, Mitsuyuki Kawakami, Shinichi Aoki and Takao Ohkubo).

Existence akustického soukromí je zde pojata jako možnost (místo v kancelářích), kde uživatel může například nerušeně telefonovat (také aby nerušil jiné), kde je možné vést nerušený rozhovor s kolegy či nadřízenými nebo se věnovat hostům či klientům.

Podle Tab. STI.VJ.1 se přidělí kredity za existenci prvků pozitivní stimulace.

Tab.   STI.VJ.1: Hodnocení pozitivní stimulace vjemů a pocitů

Prvek pozitivní stimulace

Kredity KSTI.VJ

Uvolňování vůni přizpůsobených druhu práce do vnitřního prostředí

+1

Existence akustického soukromí

+1