STI.VY (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul STI.VY - Výhled z pracovního místa zaměstnance

Tento modul je zaměřen na vyhodnocení výhledu jednotlivých zaměstnanců z budovy. Přidělení kreditů se provede podle Tab. STI.VY.1, postup hodnocení je pro různé výhledy v rámci hodnocené budovy je uveden pod tabulkou.

Tab. STI.VY.1: Hodnocení výhledu z pracovního místa zaměstnance

Popis typu výhledu

Kredity KSTI.VY

Z pracovního místa není žádný výhled, nebo je zásadním způsobem omezený, nebo je výhled znehodnocen konstrukčními či jinými stálými prvky.

0

Výhled bez příjemných a uklidňujících prvků

1

Příjemný výhled (park, výhled na město, umělecké dílo)

3

Příjemný a uklidňující výhled do přírody.

4

Pokud pro převažující část hodnocené plochy je výhled částečně omezen konstrukčními či jinými stálými prvky, přidělené kredity KSTI.VY se redukují o 1 kredit.

V případě že jednotlivé prostory zahrnuté do hodnocení mají různý výhled, uvažuje se vážený průměr KSTI.VY přes plochy. Zahrnuje se podlahová plocha celé místnosti, pokud není jednoznačně vymezená část s jiným účelem. Jako vypovídající množství ploch z dané kanceláře či patra lze uvažovat 80 % plochy pracovních míst.