STI.VZ (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul STI.VZ - Pozitivní vizuální simulace

V této části je hodnocena vizuální pozitivní stimulace vnitřním prostředím. V Tab. STI.VZ.1 jsou vyhodnoceny jednotlivé prvky pozitivní stimulace. Posoudí se, zda jsou jednotlivé prvky v objektu přítomny a dostupné většině zaměstnanců. Kredity KSTI.VZ lze udělit, pokud alespoň 80 % plochy pracovních míst má daný prvek k dispozici.

Nejzdravější je přirozeně sluneční svit. Je nesporné, že všechny části slunečního spektra, viditelné i neviditelné, zvláště pak ultrafialové, fungují jako zážehový systém veškerých fyziologických funkcí našeho těla. Proto by mělo být cílem, aby jeho zastoupení v osvětlení interiéru bylo co největší. Dalším krokem by mělo být připodobnit spektrum umělého osvětlení co nejvíce spektru slunečního záření. Světelné podmínky mají například vliv na cirkadiánní rytmus člověka (tj. rytmus bdění a spánku). Pro osvětlení, které speciálně zahrnuje vědecky podložené obrazové i neobrazové parametry mající fyziologický a psychologický vliv na člověka, byl v mezinárodním světelnětechnickém slovníku CIE uveden termín „integrativní osvětlení“ (integrative lighting).

Pro pracovní pohodu je důležitý pocit určitého soukromí a bezpečí, zde hodnoceného jako vizuální soukromí. Tím je myšleno vhodné oddělení pracovních míst (především v openspace) či přiměřené využití prosklených prvků a jejich poloha či zmatnění.

Tab. STI.VZ.1: Hodnocení vizuální pozitivní stimulace

Prvek pozitivní stimulace

Kredity KSTI.VZ

Integrativní osvětlení

+1

Antistresové interiérové malby

+1

Umělecká díla v interiéru

+1

Existence vizuálního soukromí

+1