TKL.VH (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TKL.VH - Relativní vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu vnitřního prostředí závisí na vlhkosti venkovního vzduchu, technologických nebo jiných zdrojích a množství lidí v daném prostoru. Doporučené hodnoty relativní vlhkosti jsou v rozmezí 30–70 %. Vlhkost je sice člověkem mnohem méně pociťována než teplota, ale i tak může být při nízkých, či naopak vysokých hodnotách nepříznivě ovlivňován stav jedince. Dlouhodobá vysoká vnitřní relativní vlhkost způsobuje růst mikroorganismů a velmi nízká relativní vlhkost (pod 20 %) způsobuje zase vysoušení sliznic s projevy podrážděných očí a dýchacích cest.

Na vlhkosti vzduchu, resp. množství vodních par obsažených ve vzduchu, závisí také schopnost ochlazování lidského organismu odpařováním potu. Při vysokých vlhkostech, kdy vzduch není schopen již další vlhkost pohlcovat, je toto odpařování potu znemožňováno a může dojít k přehřátí organismu.

Na základě projektové dokumentace se přidělí kredity dle Tab. TKL.VH.1.

Tab. TKL.VH.1: Vyhodnocení prostorů dle relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v letním období – přidělení kreditů KTKL.VH

Způsob větrání Podmínka

Kredity KTKL.VH

Mechanicky větrané prostory Požadavky na relativní vlhkost vzduchu nebyly hodnoceny

0

V prostorech je splněn požadavek na relativní vlhkost vzduchu větší než 25 % a zároveň není překročena hodnota měrné vlhkosti 12 g/kg suchého vzduchu.

4

V prostorech je splněn požadavek na relativní vlhkost vzduchu větší než 30 % a zároveň není překročena hodnota měrné vlhkosti 12 g/kg suchého vzduchu.

8

V prostorech je splněn požadavek na relativní vlhkost vzduchu větší než 35 % a zároveň není překročena hodnota měrné vlhkosti 12 g/kg suchého vzduchu.

10

Přirozeně větrané prostory

10

V případě potřeby a po řádném odůvodnění lze užít mezilehlé hodnoty.