TKZ.DT (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TKZ.DT - Pokles dotykové teploty podlahy

Podlahy se zatřiďují z hlediska dotykové teploty Δθ10,N do kategorií podle Tab.TZK.DT.1. Pokles dotykové teploty podlahy Δθ10 se stanoví podle ČSN 73 0540-4 v platném znění na základě tepelné jímavosti podlahy B a vnitřní povrchové teploty podlahy θsi. Pro zatřídění do odpovídajících kategorií musí být splněna podmínka poklesu dotykové teploty podlahy Δθ10≤ Δθ10,N.

Podle účelu místnosti jsou stanoveny požadované a doporučené kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty, jak je uvedeno v Tab.TZK.DT.2.

Tento požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvalou nášlapnou celoplošnou vrstvou z textilní podlahoviny a u podlah s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26 °C. Takové podlahy jsou zařazeny do kategorie podlahy „doporučená“ dle Tab.TZK.DT.2. Hodnotí se podlahy ve všech místnostech domu.

Tab.TZK.DT.1: Kategorie podlah dle poklesu dotykové teploty

Kategorie podlahy

Pokles dotykové teploty podlahy

 Δθ10,N (°C)

I. Velmi teplé

do 3,8 včetně

II. Teplé

do 5,5 včetně

III. Méně teplé

do 6,9 včetně

IV. Studené

od 6,9

 

Tab.TZK.DT.2: Úrovně požadovaných a doporučených kategorií pro různé místnosti

Účel místnosti

Kategorie podlahy

Požadovaná

Doporučená

Dětský pokoj, ložnice

I.

1)

Obývací pokoj, pracovna, předsíň sousedící s pokoji, kuchyň

II.

I.

Koupelna, WC

III.

II.

Poznámka: 1) U dětských pokojů a ložnic je doporučený pokles dotykové teploty podlahy do 2,8 °C.

Tab.TZK.DT.3: Kreditové ohodnocení poklesu dotykové teploty podlahy

Požadavek

Kredity KTKZ.DT

Místnost splňuje požadovanou úroveň poklesu dotykové teploty.

5

Místnost splňuje doporučenou úroveň poklesu dotykové teploty.

10

Poznámka: Při hodnocení dvou a více místností se výsledné kreditové ohodnocení KTKZ.DT určí jako vážený průměr dle podlahových ploch místností.