TKZ.OP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TKZ.OP - Operativní teplota a tepelná pohoda

Hodnocení tohoto modulu se provede v souladu s normou ČSN EN 16798-1.

Norma ČSN EN 16798-1 určuje 4 kategorie kvality vnitřního prostředí. Kategorie se vztahují k úrovni očekávání, které mohou mít uživatelé. Normální úroveň by byla “Střední” (Kategorie II). Vyšší úroveň může být vybrána pro uživatele se speciálními potřebami (děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením a pod).

Vyhodnocení tohoto modulu je možné pomocí výpočtů operativní teploty nebo přímým použitím ukazatele PMV/PPD.

Pro kanceláře například platí, že pro dosažení nejlepší kategorie dle ČSN EN 16798-1 v platném znění (kategorie I) se strojním chlazením nebo vytápěním musí být operativní teplota v letním období maximálně 21 °C nebo PPD < 6% a -0,2 < PMV < 0,2.

Operativní teplota zohledňuje kromě vlivu teploty vzduchu i sálavou a konvekční složku sdílení tepla mezi člověkem a okolním prostředím.

Použitím ukazatele PMV/PPD lze zohlednit účinek zvýšené rychlosti proudění a dynamický účinek izolace oděvu.

Tab. TKZ.OP.1: Kategorie kvality vnitřního prostředí podle normy ČSN EN 16798-1

Kategorie Úroveň očekávání
IEQI Vysoká
IEQII Střední
IEQIII Mírná
IEQIV Nízká

 

Na základě projektové dokumentace se přidělí kredity dle Tab. TKZ.OP.2.

Tab. TKZ.OP.2: Vyhodnocení prostorů dle operativní teploty v zimním období – přidělení kreditů KTKZ.OP

Podmínka

Kredity KTKZ.OP

 Splnění požadavků pro zařazení do Kategorie IV.

0

Splnění požadavků pro zařazení do Kategorie III.

1

 Splnění požadavků pro zařazení do Kategorie II.

4

Splnění požadavků pro zařazení do Kategorie I.

10