TKZ.PD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TKZ.PD - Rozsah teploty podlahy

Je-li podlaha příliš teplá nebo příliš chladná, mohou se pracovníci kvůli tepelnému pocitu nohou cítit nekomfortně. U osob chodících v lehké „domácí“ obuvi je pro komfort důležitější teplota podlahy, než materiál podlahové krytiny.

Optimální teplota podlahy se v kancelářských prostorech pohybuje v poměrně vysokém rozpětí, a to mezi 19 až 29 °C.

Na základě projektových parametrů a příslušné dokumentace se přidělí kredity dle Tab. TKZ.PD.1.

 Tab. TKZ.PD.1: Vyhodnocení prostorů dle rozsahu teploty podlahy v zimním období

Podmínka

Kredity KTKZ.PD

Požadavky na rozsah teploty podlahy dle ČSN EN ISO 7730 v platném znění nebyly hodnoceny

0

Rozsah teploty podlahy administrativních prostorů naplňuje požadavky uvedené v ČSN EN ISO 7730 v platném znění pro zařazení do kategorie C

4

Rozsah teploty podlahy administrativních prostorů naplňuje požadavky uvedené v ČSN EN ISO 7730 v platném znění pro zařazení do kategorie A, nebo B

10

Pro přidělení kreditů KTKZ.PD musí být dále splněny následující dvě podmínky:

  • Splnění požadavků na hodnoty operativních teplot musí být podloženo projektovou dokumentací nebo vhodným výpočtem.
  • Požadavky ČSN EN ISO 7730 v platném znění musí být splněny pro víc jak 90 % kancelářských ploch.